خدمات ثبت احوال

خدمات شناسنامه ای

orange ball ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزاد
orange ball ثبت وفات و صدور گواهي فوت
orange ball تعويض شناسنامه
orange ball صدور شناسنامه ناشي از فقدان
orange ball اطلاع از وضعیت شناسنامه مفقود شده
orange ball الصاق عكس به شناسنامه
orange ball تغيير نام و نام خانوادگي
orange ball اصلاح تاريخ تولد
orange ball ثبت ولادت ايرانيان خارج از كشور
orange ball ثبت فوت و صدور گواهي فوت ايرانيان خارج از كشور
orange ball ثبت مشخصات منسوبين در شناسنامه
orange ball ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه
orange ball صدور گواهي تجرد

خدمات کارت شناسایی ملی

orange ball ورود به سامانه ثبت نام و دریافت نوبت کارت شناسایی ملی
orange ball نحوه دریافت کارت شناسایی ملی
orange ball پیگیری وضعیت صدور کارت شناسایی ملی
orange ball صدور كارت شناسايي ملي ناشي از فقدان
orange ball درخواست تغییر نشانی کارت شناسایی ملی

خدمات الکترونیکی

orange ball شناسنامه و کارت شناسایی ملی پیدا شده
orange ball درخواست تغییر نشانی کارت شناسایی ملی
orange ball درخواست صدور گواهی تجرد
orange ball پیگیری درخواست صدور گواهی تجرد
orange ball پیگیری وضعیت صدور کارت شناسایی ملی
orange ball رهگیری درخواستهای هموطنان خارج از کشور
orange ball درخواست انتخاب نام برای نوزاد
orange ball درخواست صدور گواهی فوت (ویژه استان تهران و اردبیل)
orange ball درخواست تعویض و صدور مجدد شناسنامه برای متولدین استانهای فم و همدان
orange ball کارت هوشمند ملی
orange ball فرهنگ نام و نام گزینی
orange ball آمار رویدادهای حیاتی (ولادت ، فوت ، ازدواج ، طلاق )
orange ball سایت ثبت احوال استانها
orange ball سایت سازمان ثبت احوال کشور

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.