فال احساس متقابل با ورق
پیشگویی و طالع بینی فال احساس ورق

فال ورق ( فال احساس )


فال احساس برای اطلاع از احساس شخص مقابل نسبت به شما و احساس شما نسبت

به آن شخص است. یک فال ساده بسیار جالب و تعجب آور !

ابتدا ورق ها را خوب بر بزنید به حالتی كه پشت ورق ها ببینید نه روی ورق را .

سپس به تعداد حروف اسم شخص مقابل بچینید .

مثلا "رامین " دارای 5 حرف است. بنابرین باید از اول دسته به ترتیب 5 ورق كنار هم بگذاریم

و سپس به ترتیب از اولین ورق شروع به پر كردن همه 5 دسته می كنیم .

سپس دسته ها را از اولین دسته روی هم قرار دهید .

حالا شروع به خواندن و تعبیر می كنید.

شما باید ورق های مشابه را پیدا كنید و كنار بگذارید.

مثلا ۷ و ۷ حالا از هر نوعی بود .

چنانچه كنار هم بودند انها را از بقیه دسته جدا كرده و كنار بگذارید به این ترتیب

همه ورق های مشابه را كنار بگذارید و تعبیر كنید:1 یا همان تك : نشان دوست داشتن

2 تردید و دو دلی

3 ازدواج و یا قصد ازدواج داشتن

4 مشكل داشتن

5 ناراحتی و غم

6 تماس و ارتباط تلفنی - نامه

7 حكایت از فكر كردن زیاد و به یاد او بودن را دارد

8 از تیپ و قیافه شما خوشش میاد

9 از رفتار و اخلاق شما خوشش میاد

10  فاصله و دوری اتفاق افتاده یا می افتد


سرباز : اگر برای مرد باشد نشان از غیرت و تعصب دارد اگر برای زن باشد یعنی شخص دیگری هم در زندگی او نقش مهمی دارد .

بی بی : اگر برای زن باشد نشان از غیرت آن زن دارد و اگر برای مرد باشد یعنی زنی دیگر را هم دوست دارد .
( حتما رقیب نیست ! ممكن است از اعضای خانواده شخص باشد)

شاه: به معنی سلطان دل بودن


سپس از كارت های باقیمانده یك كارت با نیت احساس اصلی طرف مقابل بكشید و یك كارت با نیت احساس خود فال گیرنده بكشید

و كارت سوم را با نیت احساس مشترك بكشید و تبعیر كنید . . .


Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.