طالع بینی و فال ورق

 

طالع بینی و فال ورق در سایت ایجو دات آی آر

 

  آموزش فال و پیشگویی دوره ای با کارت های ورق

این فال نشان دهنده 17 اتفاق در یک دوره زمانیست که زمان ان را خودتون مشخص میکنید مثلاً 1 ماه اما این مدت زمان نباید بیشتر از 3 ماه و کمتر از 1 ماه باشد.

سپس نیت میکنید که اتفاقاتی که در این مدت روی میدهد چیست ؟ اول کارتها را رو به پشت بر زنید ( اعداد و اشکال مشخص نباشند ) سپس 13 کارت از روی کارت ها بشمارید و بردارید و زیر کارت های دیگر بگذارید ، بعد چهاردهمین کارت را به رو برگردانید و روی زمین بگذارید ، همین طور 13 تا 13 تا بشمارید و چهاردهمین کارت را روی زمین بگذارید تا کارت های روی زمین 17 کارت بشود.

نکته : این برگرداندن کارت بسیار مهم است ؛ بعضی ها کارت را از سمت راست میگیرند و بر می گردنند و بعضی ها از سمت چپ یا بالا یا پائین ؛ شما همانطور که کارت اول را به رو برگرداندید بقیه کارتها را هم همانطور برگردانید.اکنون تنها با همین 17 تا کارت کار داریم ، از روی منبع پائین جواب تان را ببینید ؛ امیدوارم همه اتفاقات زندگی تان شیرین باشد.

 


  پیشگویی ، فال و طالع بینی ورق در سایت ایجو دات آی آر دل

کارت دل

1. تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی

2. حرف یا قول دروغ

3. به مراد و نیتی که داری میرسی

4. مراد و آرزوی بزرگ و خوبی داری

5. به جشن و مهمانی دعوت میشوی

6. آرزویت به واسطه شخصی بر آورده میشود

7. مسافرت راه دور در پیش داری

8. پنهان کردن کاری از دیگران

9. رویای بزرگی داری که به آن می رسی

10. ازدواج خودتان یا یکی از اقوام

شاه دل : مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست<

بی بی دل : دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست

سرباز دل : پسر قد بلند و روشنی دوستت دارد و به تو فکر میکند


  پیشگویی ، فال و طالع بینی ورق در سایت ایجو دات آی آر

کارت خاج یا گشنیز

1. یک مسئله سری و خصوصی

2. یک مسئله عاشقانه

3. پول کمی به دستت میرسد

4. پول زیادی به دستت میرسد

5. هدیه ای میگیری

6. راهی را با دلهره و ناراحتی طی میکنی

7. آدم حسود و دوروئی در زندگیت هست

8. با کسی که مشکلاتت را حل می کند ملاقات میکنی

9. معجزه بزرگی در زندگیت پیش می آید

10. به تو حسادت میکنند

شاه خاج : مردی میانسال و مهربان در زندگیت تاثیر میگذارد

بی بی خاج : دختر مهربان و نیکوکاری در زندگیت هست

سرباز خاج : پسر قد کوتاه و سبزه یا روشن در زندگیت تاثیر میگذارد

 


 فال و طالع بینی و پیشگویی با ورق در سایت ایجو دات آی آر

کارت خشت

1.یک خبر خوشحال کننده

2.قول راست

3.تغییرات مهم در زندگی

4.صحبت واضح و روشنی در زندگیت که تکلیفت را مشخص میکند

5. تغییر بسیار روشن در زندگیت روی میدهد

6. راه خوب و روشن در زندگیت دیده میشود

7. یک تصمیم جدی در زندگیت داری

8. زیر و رو شدن زندگی که خیلی خوب و روشن است

9. خواستگاری

10. کسی که مدتی ندیده ای را ملاقات میکنی

شاه خشت : مردی میانسال و مهربان در زندگی ات نقش مهمی دارد

بی بی خشت : دختری مهربان که ازدواج نکرده در زندگیت هست

سرباز خشت : مژده خوشحال کننده و خبر خوشی از طرف مرد جوانی میشنوی

 


 پیشگویی و فال و طالع بینی با ورق در سایت ایجو دات آی آر

کارت پیک

1. سر پیک رو به بالا حل مشکلات و رو به پائین مشکلات جسمی یا روحی

۲. ناراحتی سطحی

3. غصه و ناراحتی های عمیق روحی

4. غصه بزرگی در وجودت هست

5. درگیری شدید فکری

6. راهی را با غصه و ناراحتی میروی

7. یک نفر در زندگیت هست

8. جر و بحث و دعوا داری

9. غصه زیادی در گذشته داشتی

10. خبر ناراحت کننده و شوک آور

شاه پیک : یک مرد مسن ناراحتت میکند

بی بی پیک : یک زن بیوه ناراحتت میکند

سرباز پیک : یک مرد از دستت ناراحت هست

برگرفته از سایت: taknaz.ir


Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.