فال نخود

 

 فال نخود در سایت ایجو دات آی آر

فال نخود عشایر بختیاری

شاید در برخی مناطق و در بعضی پارک ها ، پیرزنان و یا حتی دختران جوانی را دیده باشید که در گوشه ای بساطی را پهن کرده با تعدادی نخود فال مردم را میگیرند. تا به حال فکر کرده اید که آنها چه میکنند و بر چه اساس خوب و بد نیت افراد را میگویند.

درمیان عشایر بختیاری یكی از رایج ترین نوع تفال یا فال گرفتن، علاوه بر انواع فال  تسبیح ، كه معمولا توسط افراد مسن یا توسط مردان و یا زنان گرفته میشود  فال با نخود است كه بسیار به واقعیت نزدیك میباشد و عده زیادی بر این باورند که  رد خور ندارد ..

برای گرفتن فال با نخود ابتدا 41 عدد نخود كه هم اندازه باشند را جدا میكنند .سپس آنها را روی قالی یا مكانی صاف میریزند و سپس توسط دوتا دست انها را جدا میكنند بطوری كه مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست چپ و مقداری هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوی تقسیم میكنند.

سپس نخود های هر قسمت را 4تا 4تا از هم جدا میكنند. مثلا قسمت سمت راست را همینطور 4تا 4تا جدا میكنند .چند حالت امكان دارد اتفاق بیفتد. یا یكی باقی میماند یا دو نخود یاسه و یا 4نخود باقی میماند كه نخودهای باقی مانده را در بالا قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای وسطی رفته و آنها را نیز 4تا 4تا جدا میكنند و هرچه باقی مانده بود را در بالا و جدای از نخودها مقابل نخودهای باقی مانده از ستون اول قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای قسمت سوم كه توسط دست چپ جدا شده رفته و انها را جدا میكنند و هرچه باقی مانده بود در برابر دیگر نخودها قرار میدهند در یك ردیف.

چند حالت ممکن است اتفاق بیافتد كه بهترین آن حالتی است که در ردیف سمت راست یك نخود و در ردیف وسط دوتا و در ردیف سوم هم دوتا باقی بماند كه جمعا 5تا میباشند. ای فال را 5تن آل عبا میگوبند كه بهترین نوع فال است و مرادش حاصل میشود.

اگر از هر دیف 4تا بماند كه در مجموع 12 تا میباشند نیز به آن 12امام میگویند كه خوب است.

در حالتی دیگر از هركدام سه تا میماند كه به آن نوح نبی اله میگویند و یا حالتی از ستون اول یكی ، ستون دوم سه تا و ستون سوم هم یكی كه این هم خوب است.

خلاصه افراد حرفه ای تر باقی مانده نخودها را باهم قاطی و مجددا به سه قسمت و سپس 4تا4تا جدا میكنند و نخود های باقی ماده را بازهم قاطی و 4تا4تا جدا میكنند و سپس به تفسیر و تجزیه و تحلیل ان میپردازند و خلاصه انگار حرف دل شما را میزنند.

خلاصه در شبهای سرد زمستان زیر سیاه چادر این نوع تفال هم برای خودش حكایتی شیرین دارد.

 

 


Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.