مجموعه قوانین و مقررات در کتاب قانون ایجو

قوانین ، مقررات و آئین نامه های کشور

هرجا که قانون پایان می پذیرد، استبداد از آنجا آغاز می شود. «ویلیام شکسپیر»

مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
مجموعه قوانین و مقررات در کتاب قانون ایجو

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.